Obrazy

František Hubatka

15. 6. 1960, narozen ve Znojmě

Vystudoval obor užité geofyziky na Přírodovědné fakultě UK v Praze a od roku 1984 pracuje ve svém oboru. Výtvarný samouk, souvisle maluje od roku 1989, samostatně vystavuje od roku 1997 a od roku 2003 je kmenovým výtvarníkem literárního sdružení Weles.

Vydal knihy svých reprodukcí, doprovázených básněmi přátel: „Chladna z rána“ (2003) a „Pastýř trudnomyslných ovcí“ (2005)

„Malba Františka Hubatky je podáním až vulkanická, doširoka otevřená všemožným životním událostem a proměnám ročních dob i všem rozpoložením svobodně rozpoutané mysli. Rodí se snad až ze stopy štětce v procesu, kterým sebe rozpoznává. Nalézá v něm tvary svých vizí a zhmotněných snů, ať živě přítomných nebo dřívějších rozpomínek a zraje do určitosti. Často je ale záměrně v náznaku ponechána, aby názorně předvedla samotný průběh svého pozvolného vynořování a probouzela k životu divákovu představivost.

František Hubatka je malíř bohatě obdarovaný a proto i bohatě dávající. A není divu, že je přítelem řady básníků, povětšině svých vrstevníků. Sám je autorem barevných básní beze slov.“

Miroslav Koval (známý český fotografmalíř, kreslíř a kurátor), únor 2009